Riksdagshuset
Riksdagsledamöter informeras om öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess

Larry Söder, vice ordförande i Civilutskottet, och Lars Beckman, ledamot i Civilutskottet, har efter dialog med Geoforum Sverige bjudit in alla riksdagsledamöter till ett webbinarium på tema Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet. Webbinariet hålls den 16 april med talare från bland annat statliga myndigheter, intresseorganisationer och infrastrukturdepartementet.

Under webbinariet kommer riksdagsledamöterna och andra särskilt inbjudna deltagare få höra om pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen och behov av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter enligt talarna.

Organisationerna som berättar om arbetet inom området och ger sina bud på vad som krävs är: Boverket, Lantmäteriet, Geoforum Sverige, BIM Alliance, Sveriges Kommuner och Regioner, IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen och Fastighetsägarna. Dessutom presenterar Infrastrukturdepartementet arbetet kopplat till det reviderade EU-direktivet om öppna data. Larry Söder, vice ordförande i Civilutskottet och Lars Beckman, ledamot i Civilutskottet, håller i webbinariet och har bjudit in alla riksdagsledamöter.

Program för webbinariet

  • Inledning – Larry Söder (KD), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman (M), ledamot Civilutskottet
  • Branschens utmaningar – Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige och Svante Hagman, ordförande BIM Alliance
  • Översyn av direktivet om öppna data och PSI – Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, experter, infrastrukturdepartementet
  • Regeringsuppdrag till Lantmäteriet – Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Lantmäteriet
  • Regeringsuppdrag till Boverket – Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket
  • Kommunernas roll och utmaningar – Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Forskning och innovation – Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
  • Fastighetsägarnas syn på digital transformation – Anders Holmestig, vd Sveriges Fastighetsägare
  • Byggindustrins syn på den digital transformation – Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
  • Avslutning – Larry Söder (KD), vice ordförande Civilutskottet och Lars Beckman (M), ledamot Civilutskottet.

 

Uppdatering 2021-04-20: Nu kan du se webbinariet i efterhand på denna sida. Här hittar du också de presentationsbilder som visades av talarna.