Nybygge och lyftkranar i solnedgång
SKR startar mötesplats för digital omställning

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kompletterar sin vägledning till kommunernas arbete för digitala detaljplaner med en digital mötesplats som fokuserar på förutsättningar som möjliggör digital omställning. Första mötesplatsen har fokus på organisation och förankring och hålls den 22 april. Moderatorer är Christina Thulin, SKR och Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt.

Att arbeta med digital detaljplaneinformation kommer delvis att kräva en annan organisation och andra arbetssätt än vad som traditionellt har behövts inom planprocessen. Alla kommuner omfattas av omställningsarbetet och det finns ett stort värde i att lära av varandra, även om förutsättningarna ser olika ut. SKR startar därför en digital mötesplats som fokuserar på förutsättningar som möjliggör digital omställning.

Första mötesplatsen under 2021 har fokus på organisation och förankring och hålls den 22 april kl. 13–14.30. Moderatorer är Christina Thulin, SKR och Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt.

Den 22 april får du bland annat lyssna till Mikael Brändström som är strategisk chef inom samhällsbyggnad i Umeå kommun och Johanna Karlsson, avdelningschef Geografisk information i Haninge kommun.

Datum för alla tre mötesplatser i vår är:

  • 22 april kl. 13-14.30
    Tema: Organisation och förankring
  • 13 maj kl. 13-14.30
    Tema: Planarkitektens roll
  • 3 juni kl. 13-14.30
    Tema: Systemleverantörer – dialog och kravställning med leverantör

Läs mer och anmäl dig till mötesplatserna

Läs även: SKRs nya vägledning för omställning till digitala detaljplaner