Boverkets logotyp på entrédörr
Föreskrifter för detaljplan till EU innan beslut

Boverket har tagit fram ett slutligt förslag till föreskrifter om detaljplan med tillhörande konsekvensutredning. Föreskriften anses innehålla ”tekniska regler” och behöver därmed gå igenom en EU-anmälan. Efter EU-anmälan kommer föreskriften beslutas av Boverket så att den kan träda i kraft under hösten 2020 och möjlig att använda.

Efter föreskriften trätt i kraft blir den möjlig, men inte tvingande, för kommunerna att tillämpa. Föreskriften är avsedd att bli obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021.

I samband med att föreskriften träder i kraft kommer även en ny version av planbestämmelse-katalogen. Den släpps samtidigt som de beslutade föreskrifterna blir möjliga att tillämpa.

Ta del av förslaget till föreskrift här