Skylt om nya sensorer som mäter trafikströmmar i en korsning
Nya sensorer kan mäta Stockholms trafikströmmar i realtid

Realtidsdata om hur trafiken rör sig genom staden är en av nycklarna till smartare trafikstyrning för att minska köer och öka framkomligheten. Stockholms stad genomför nu tester av ett nytt sätt att styra trafiksignaler. Med nya typer av sensorer och lite AI på det, kan systemet ge information om hur olika typer av trafikströmmar rör sig genom staden i realtid. 

De multifunktionssensorer som testats på Kungsholmen i Stockholm kan inte bara mäta motortrafiken, utan även cykeltrafik och gångtrafikströmmar. Sensorerna ger information om både riktning och hastighet i realtid.

Nu ska den nya metoden för att styra trafiksignaler testas i en större skala på Södermalm.

– Ett syfte med testerna på Kungsholmen är också att se hur den här typen av realtidsdata för olika typer av trafikströmmar kan användas för att vidareutveckla stadens planering och styrning av trafiken för att öka framkomligheten, säger Petra Robin, projektledare för smart-stad-projektet för smart trafikstyrning inom Stockholms stad.

Läs mer på smartstad.stockholm