Flygbild med fastighetsgränser
Ansökan om lantmäteriförrättning nu helt digital

Nu är Lantmäteriets tjänst för att ansöka om avstyckning, fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning helt digital. Från och med 12 september kan man med e-legitimation fylla i sin ansökan, skriva under och vidimera alla eventuella bifogade handlingar direkt i e-tjänsten. 


I e-tjänsten Ansökan om lantmäteriförrättning kan man se eventuella fastighetsinnehav och söka information om andra fastigheter för att kunna fylla i så mycket information som möjligt om ärendet. Till hjälp finns även en karttjänst som visar fastighetsgränser och mät- och ritmöjligheter som kan användas för att illustrera hur man vill att slutresultatet ska se ut.