Debatt om öppna data i riksdagen

Den 21 januari hölls en debatt om öppna data i riksdagen. Larry Söder (KD) har ställt en interpellation till bostadsminister Johan Danielsson (S).

Ur interpellationen:
Den 18 mars 2021 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen ska prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta utifrån riksdagens beslut den 18 mars 2021?

Här kan du ta del av debatten: Öppna geodata - en digital racerbana