Del av baskartan Göteborgs stad
Göteborg släpper eftertraktade geodata för projektering

I Göteborgs intensiva stadsutveckling är behovet av aktuell och korrekt grundläggande geodata stort hos exploatörer, projektörer och andra aktörer. Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera öppna geodata, och nu är det dags för tre datamängder som är speciellt riktade till alla som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

– Vi fortsätter att släppa flera av våra geografiska data, nu några av våra mest efterfrågade. Genom att göra det enkelt och avgiftsfritt att använda stadens uppdaterade geodata bidrar vi till att effektivisera stadsutvecklingen, säger Gunnar Blide, ansvarig för stadsbyggnadskontorets distribution av geodata.

I slutet av 2019 släppte Göteborgs stad grundläggande geodata i form av stadskartan och flygfoton. De produkter som nu erbjuds som öppna data är baskartan, adresser och höjdmodell. 

Baskartan

Baskartan är en av stadsbyggnadskontorets mest efterfrågade produkter. Kartan kan användas som underlag för detaljerad planering och projektering. Den har hög noggrannhet och innehåller exempelvis byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd.

Adresser

Datamängden adresser innehåller det geografiska läget för alla adresser i Göteborg. Adressuppgifterna består bland annat av fastställda gatunamn och adressnummer. De kan kombineras med bakgrundsinformation, som till exempel baskartan, för att orientera sig och skapa en kartbild. Adresser erbjuds också som en sökbar standardiserad geodatatjänst som direkt kan användas av tekniska system för att hitta läget för en adress.

Höjdmodell

Höjdmodellen tas fram genom bearbetning av data från laserskanning som görs från flygplan på 1750 meters höjd. Höjdmodellen som erbjuds innefattar höjdgrid (ett rutnät av punkter med höjdinformation), höjdkurvor och terrängskuggning. Datamängderna kan användas för att skapa 3D-modeller till exempel vid nya byggprojekt och för skuggstudier, solstudier, siktstudier, bulleranalyser och flödesanalys.

Uppdaterade öppna geodata av hög kvalitet

De öppna datamängder som Göteborgs stadsbyggnadskontor släpper uppdateras löpande och erbjuds både som geodatatjänster och nedladdningsbara paket med filer. Datamängderna har samma aktualitet och kvalitet som de data stadsbyggnadskontoret tidigare enbart levererat via sin beställningstjänst. Liksom tidigare hittas tjänsterna via Göteborgs stads sida för öppna data Detaljinformation finns i respektive produktspecifikation.