Träd och åker längs en enskild väg
Riksförbundet Enskilda Vägar lyfter förbisedd samhällsnytta av öppna data

Den årliga samhällsnyttan av öppna kvalitetsmärkta data som rör enskilda vägar saknas i Lantmäteriets kostnads-nyttoanalys av öppna data och behöver beskrivas i Lantmäteriets slutrapport. Det framför Riksförbundet Enskilda Vägar i en skrivelse till Lantmäteriet. Samhällsnyttan av öppna data inom enskilda vägar kan uppgå till över 100 miljoner kr per år.

Öppna data har mycket stor betydelse för förvaltningen av landets enskilda vägar, som utgör 75 procent av landets vägnät. Det menar Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) som agerar för förenklingar och förbättringar för de enskilda väghållarna. Nu har förbundet gjort en skrivelse till Lantmäteriet inför myndighetens slutrapport till regeringen om öppna data. Skrivelsen tar upp de positiva effekter öppna data kommer ha för enskild väghållning om det görs på rätt sätt. 

REV konstaterar att verksamhet inom förvaltning av enskilda vägar inte är belysta i Lantmäteriets delrapport och att case-baserade nyttoanalyser saknas för detta område. De skriver att den årliga samhällsnyttan av öppna data och kvalitetsmärkta data som rör enskilda vägar och dess förvaltning behöver beskrivas i Lantmäteriets slutrapport. REV bedömer att samhällsnyttan inom området enskilda vägar är mycket stor och att den kan uppgå till över 100 miljoner kr per år, samt att reformer inom detta område öppnar möjligheter för stora förenklingar och förbättringar för såväl enskilda som för samhället.

REV skriver också att datakvaliteten i fastighetsregistret inte är tillfredsställande eftersom bland annat aktuella data om andelstal saknas. Därför föreslår REV att kvaliteten utreds och förbättras.

Här hittar du REVs skrivelse till Lantmäteriet