Anna Eriksson, generaldirektör DIGG
DIGG, Internetstiftelsen och SKR samarbetar för öppna data

Sverige ska klättra upp från bottenplaceringen i Europa när det gäller öppna data. Nu samarbetar DIGG, SKR och Internetstiftelsen i en satsning för att få fler inom offentlig sektor att använda och tillgängliggöra öppna data.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Internetstiftelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inlett ett samarbete för att tillsammans inspirera myndigheter, regioner och kommuner att börja arbeta med öppna data i det dagliga arbetet. Ambitionen är att så mycket data som möjligt ska vara öppna.

Seminarium om öppna data 2 juni

Satsningen inleds med ett digitalt seminarium om öppna data den 2 juni för beslutsfattare inom kommuner och myndigheter. Senare i höst genomförs ett helt kunskapsspår på konferensen Internetdagarna den 25 november.

– Digitalisering är en lagsport och vi är mycket glada över att kunna inleda samarbeten som dessa där flera stora aktörer deltar. Tillsammans kan vi nå ut bredare och föra dialoger kring värdet av öppna data, säger Anna Eriksson, generaldirektör DIGG.

Bottenplaceringen i Europa ska bort

De tre aktörerna kommer även genomföra omfattande utbildningsinsatser för kommuner, regioner och myndigheter runt om i landet, delfinansiera och stötta pågående utrullningsprojekt samt arbeta med informationsspridning och nyhetsrapportering.

– SKR:s uppgift är att vägleda och stötta sina medlemmar och vi tror att öppna data kommer att förenkla arbetet för kommunerna och regionerna och skapa stora besparingar. Vi vill därför engagera oss och driva frågan, säger Caspar Almalander, strateg, SKR.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, men i OECD:s senaste mätning låg Sverige bara på plats 32 av 33 bland jämförbara länder när det gäller öppna data. Det här vill nu DIGG, SKR och Internetstiftelsen hjälpa till att förändra genom bland annat detta nya samarbete.

Öppna data ger stor samhällsnytta

– Internetstiftelsen stöttar den handlingsplan för offentliga öppna data som DIGG har arbetat fram. Öppna och länkade data brukar kallas ibland för web 3.0 då internets potential uppfylls till max och data kan flöda fritt. Genom detta samarbete är vi glada att kunna främja en viktig utveckling som leder till stora förbättringar och besparingar, säger Danny Aerts, CEO, Internetstiftelsen.

Data är idag en strategisk resurs för näringslivets, samhällets och den offentliga förvaltningens utveckling. Öppet publicerad offentliga data beräknas leda till en miljon nya jobb, rädda 200 000 liv, spara 25 miljoner timmar i väntetider i publika transporter. Marknaden värderas till 325 miljarder euro år 2025, enligt EU-kommissionens nyligen släppta rapport ”The economic impact of open data”.