geodata göteborg
Göteborg släpper geodata som öppna data

Göteborgs stad släpper delar av sina grundläggande geodata fria. Stadskartan är nu tillgänglig som visningstjänst och flygfoton, så kallade ortofoton, kan laddas ned.

Att ha öppna geodata data ligger i linje med EU:s direktiv om öppna data och PSI samt EU-direktivet Inspire, och liknande initiativ förväntas öka i hela EU.

– Vi vill att medborgarna ska uppleva bättre service och få ökad insyn. Dessutom får andra aktörer möjlighet att skapa samhällsnytta genom att använda våra data i olika tjänster som kan göra vardagen enklare, till exempel i appar och webbtjänster med kartfunktioner, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Stadsbyggnadskontoret tar kontinuerligt fram grundläggande geodata som används för det interna arbetet med till exempel stadsplanering, bygglov, infrastrukturprojekt, drift- och underhåll. Efterfrågan från andra aktörer är stor.

– Grundläggande geodata är en viktig resurs som skapar stor nytta, såväl för staden och medborgare som för näringslivet. Tidigare har vi på stadsbyggnadskontoret varit bundna av att ta betalt för dessa tjänster och produkter men från och med nu kan vi erbjuda dem fritt, säger Andreas Jonsson, chef för geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Den geografiska informationen som nu släpps kan användas av vem som helst, är helt öppen och kostar ingenting att använda. Det innebär att det är fritt fram för både företag och individer att skapa helt nya tjänster och lösningar.

Fler öppna data kommer under 2020

– Vi kommer att utveckla tjänsten och planerar att släppa flera datamängder under 2020, bland annat baskartan, adresser, höjdinformation och kanske även någon form av 3D-stadsmodell, fortsätter Andreas Jonsson.

Samtidigt som stadsbyggnadskontoret släpper delar av sin geodata fritt lanseras en ny plattform för geografisk information för Göteborgs Stad som erbjuder öppna geodata. Tjänsterna hittas via Göteborgs Stads sida för öppna data: goteborg.se/psidata