Arbeta smart inom planering och byggande 2020 – digitalt

Från 28 September , 2020 till 29 September , 2020

Arrangör: Geoforum Sverige och BIM Alliance.

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande!

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i planering, byggande och förvaltning.

Det digitala programmet för denna konferens har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av byggnadsinformationsmodellering i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet dataflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Konferensen körs nu helt digitalt 28-29 september och med frukostseminarier den 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december och 13 januari.

Webbplats: arbetasmart.nu