Lantmäteriet: Workshop Agenda 2030 och bättre användning av geodata

Från 06 December, 2022 09:00 till 06 December, 2022 12:00
Kategorier: Webbinarium

Arbetsgruppen Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjuder in till en workshop om ”Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov”. Syftet med workshopen är att skapa en bild av önskat tillstånd och fundera på hur vi tar oss dit. 

Under workshopen kombineras inspirerande föredrag och diskussioner i mindre grupper. Resultatet kommer att dokumenteras och redovisas för Geodatarådet och Myndighetssamverkan Copernicus.

Målgruppen för workshopen är myndighetsföreträdare som arbetar med uppföljning eller åtgärdsarbete kring Agenda 2030 och är intresserad av eller nyfiken på Geodata och dess möjligheter.

Läs mer och anmäl dig på Lantmäteriets webbplats

I Geoforums branschkalender tipsar vi om intressanta externa evenemang inom geodata och digital samhällsbyggnad. För aktuellt program och senaste nytt om evenemanget se arrangörens hemsida.