Digital omställning – mötesplats om kommunernas förutsättningar för digital utveckling inom samhällsbyggnadsområdet

Från 12 November, 2021 13:00 till 12 November, 2021 14:30

Arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess. Att arbeta med digital planinformation kommer delvis att kräva en annan organisation, kompetens och arbetssätt än vad som traditionellt har behövts inom planprocessen men hur kan den här omställningen se ut i en mindre kommun?

Välkommen till SKR:s mötesplats för digital omställning den 12 november där vi fokuserar på digital omställning och verksamhetsutveckling i mindre kommuner. Deltagande är kostnadsfritt och mötesplatsen hålls i Zoom.

Läs mer