Geodataseminarium 2020

Från Januari 30, 2020 10:00 till Januari 30, 2020 15:00

Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Webbplats för seminariet