Medlemskap
Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!
 

Vi är geodatabranschens mötesplats för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi påverkar viktiga beslut och är branschens röst. Allt för att hjälpa dig och din organisation i er verksamhet.

Med en oberoende plattform står vi för faktabaserad och kvalitativ information till branschen och till omvärlden.

Här berättar vi mer om varför din organisation ska vara medlem.