Människor i stadsmiljö, Arbeta smart inom planering och byggande banner
Arbeta smart inom planering och byggande 2020

Tid: 28-29 september 2020 + fem frukostseminarier
Plats: Zoom

Med anledning av covid-19 genomförs konferensen digitalt. Huvudkonferensen hålls 28–29 september. Dessutom arrangeras frukostmöten den 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december och 13 januari.

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar föreningarna Geoforum Sverige och BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020.

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

Till konferensens webbplats – arbetasmart.nu

Program

Programmet för denna konferens har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Under dagarna kan du lyssna till experter inom olika områden och ta del av många framgångsrika praktikfall och projekt om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Talarnas presentationsbilder hittar du här 

För dig som vill snabba på digitaliseringen

Arbeta smart inom planering & byggande möts vi som vill utveckla och förbättra samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området.

Du som deltar får:

  • ta del av många praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • framtidsspaningar och internationell utblick
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan.

Konferensen riktar sig till dig som:

  • jobbar med plan- och byggfrågor i kommuner och regioner
  • representerar en byggherre, projektör eller är verksam i byggskedet eller förvaltningen
  • leder utveckling inom digital samhällsbyggnadsprocess
  • jobbar med geodata i kommuner och statliga myndigheter och bidrar med data och analyser
  • är forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.

Kontakt

Lisa Samuelsson, projektledare och kommunikationsansvarig, Geoforum Sverige, telefon: 073-5073162
Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance, telefon: 070-3115113

Geoforum Sverige BIM Alliance logotyper

Arbeta smart inom planering och byggande 2020 är Geoforum Sveriges 18:e konferens på temat. På denna mötesplats följer vi upp några av ämnena på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 som arrangerades 2019.