Vilka kompetens- och utbildningsbehov ser du?

Elever och lärare framför skärmar
Vilka kompetens- och utbildningsbehov ser du?

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att kartlägga de yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och bedöma kompetens- och utbildningsbehovet inom sektorn på kort och lång sikt.

Geoforum och Lantmäteriet bjuder nu in Geoforums medlemmar och andra till workshoppar för att inhämta synpunkter om kompetensförsörjningen inom geodataområdet. Genom att delta kan du bidra till att slutrapporten på ett rättvist sätt visar på de brister och behov som finns. 

Under våren hålls två workshoppar för varje målgrupp: statliga myndigheter, kommuner, företag och lärosäten. En gemensam workshop arrangeras sedan i september. Välkommen att delta! 

Läs mer och anmäl dig

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo