Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Elever och lärare framför skärmar
Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att kartlägga de yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och bedöma kompetens- och utbildningsbehovet inom sektorn på kort och lång sikt.

Geoforum och Lantmäteriet arrangerade under vår och höst 2021 workshoppar för Geoforums medlemmar och andra. Workshoppar vars syfte var att inhämta synpunkter om kompetensförsörjningen inom geodataområdet. Deltagarna fick möjlighet att bidra till slutrapporten som på ett rättvist sätt visar på de brister och behov som finns. 

Under våren hölls det två workshoppar för varje målgrupp: statliga myndigheter, kommuner, företag och lärosäten. En gemensam workshop arrangerades även i september. 

Läs mer

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo